Υπηρεσίες Διαχείρισης

Γιατί να επιλέξετε την Comfortbnb ;

Επικοινωνούμε εγκαίρως και με συνέπεια.
Αναζητούμε συγκρίσιμα ενοικιαζόμενα καταλύματα για να καθορίσουμε το υψηλότερο δυνατό ημερήσιο τίμημα για την ενοικίαση του δικού σας ακινήτου.
Παρέχουμε έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία δεν υπάρχει κράτηση, ώστε να επανακαθορίσουμε από κοινού το ημερήσιο τίμημα, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη πληρότητα.
Επιδιώκουμε επίμονα να κρατάμε τα έξοδα συντήρησης του καταλύματος χαμηλά παρέχοντας υπηρεσίες μέσω του δικού μας προσωπικού συντήρησης αντί να χρησιμοποιούμε πιο ακριβούς εργολάβους.
Ανταποκρινόμαστε εγκαίρως σε όλες τις κλήσεις του μισθωτή για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων προβλημάτων σχετικά με το κατάλυμα